• Facebook
  • linkedin
  • YouTube
banner
  • Súprava ForeDirect RT-qPCR

    Súprava ForeDirect RT-qPCR

    Na priamu amplifikáciu RNA z odberov tampónov bez procesov čistenia RNA.Táto súprava dokončí cykly qRT-PCR do jednej hodiny.Enzýmová zmes je optimalizovaná zmes reverznej transkriptázy, Hot-Start Taq DNA polymerázy, inhibítora RNázy.Reakčný pufer obsahuje všetky požadované zložky, vrátane optimalizovaných zložiek pufra, Mg2+dUTP a dNTP.

    predná sila