• Facebook
  • linkedin
  • YouTube
banner
  • Foreasy M-MLV reverzná transkriptáza

    Foreasy M-MLV reverzná transkriptáza

    Foreasy M-MLV reverzná transkriptáza je nová reverzná transkriptáza exprimovaná v E. coli upravených baktériách pomocou technológie genetickej rekombinácie.Ide o rekombinantnú DNA polymerázu, ktorá syntetizuje komplementárne vlákno DNA z jednovláknovej RNA, DNA alebo hybridu RNA:DNA.Nemá žiadnu aktivitu RNázy H, silnú stabilitu, silnú afinitu k RNA a vysokú citlivosť detekcie.

    predná sila