banner
  • ForeDirect RT-qPCR Kit

    Súprava ForeDirect RT-qPCR

    Súprava ForeDirect RT-qPCR je určená na priamu amplifikáciu RNA z odberov tampónov v reálnom čase bez procesov purifikácie RNA.Táto súprava dokončí cykly qRT-PCR do jednej hodiny.Enzýmová zmes je optimalizovaná zmes reverznej transkriptázy, Hot-Start Taq DNA polymerázy, inhibítora RNázy.Reakčný pufer obsahuje všetky požadované zložky, vrátane optimalizovaných zložiek pufra, Mg2+dUTP a dNTP.

    foregene strength