banner
  • Foreasy RNase Inhibitor

    Foreasy inhibítor RNázy

    Foreasy RNase Inhibitor je nový inhibítor RNázy odvodený od myši exprimovaný v E. coli upravených baktériách pomocou technológie génovej rekombinácie.Inhibítor inhibuje aktivitu RNázy nekompetitívnym kombinovaním s RNázou 1:1, čím chrániRNAintegritu a môže účinne inhibovaťaRNáza A, B, C  aktivita, ale nie RNáza T1, T2, H atď.; Je reverzibilné viazanie Inhibítor RNázy a RNáza a komplex môžu byť disociované močovinou a sulfhydrylovými činidlami, takže RNáza renaturuje a inhibítor je ireverzibilne inaktivovaný.

    foregene strength