banner
foregene company profile

Katalóg produktov Foregene

1.IVD

Súprava Covid RT-PCR

15 Súprava na detekciu respiračných patogénov

2. Molekulárne biologické činidlo

Izolácia RNA
Izolácia DNA
Priama RT-qPCR
Blood Direct PCR
Plant Direct PCR
Animal Direct PCR
PCR/RT-PCR
IVD Surovina
3.Laboratórny spotrebný materiál
e-pipeta
PCR skúmavky

4.Vedecké laboratórne vybavenie
PCR stroj
stroj qPCR